Behandelingen

Behandelingen eetstoornissen
Voor opname/ voorbehandeling start behandeling in een
gespecialiseerde eetstoornisinstelling.
Momenteel zijn de wachtlijsten voor een eetstoornisbehandeling bij
gespecialiseerde eetstoornis instellingen enorm! Nu het duidelijk is dat je kampt
met een eetstoornis is het belangrijk om zo snel mogelijk de behandeling te
starten. Dan zit je niet op een wachtlijst van enkele weken tot maanden te
wachten. Het gevaar van de wachtlijsten is, dat je lichamelijk verder achteruit kan
gaan zoals verdere gewichtsdaling, verstoring elektrolyten door braken of
laxeren, verlaagde bloeddruk en hartslag, etc. De lange wachttijden kunnen voor
verergering van de eetstoornis zorgen. Om dit tegen te gaan biedt add.FOOD een
“voorbehandeling” aan.
Het doel van de behandeling is het voorkomen van lichamelijke achteruitgang en
het zetten van de eerste stappen richting herstel.
Per cliënt zal gekeken worden naar een passende behandeling met doelen gericht
op je persoonlijke situatie, zoals:
– herstel van de voedingstoestand
– gewichtsherstel en lichamelijk herstel
– het komen tot realistische gedachtes ten aanzien van voeding en gewicht
– het stoppen van compensatiegedrag (bewegingsdrang, braken, laxeren)
-het ontwikkelen van een regelmatig voedingspatroon
– het afbouwen van eetbuien
Behandeling eetstoornis Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa,
Binge Eating Disorder in de eerste lijn zorg.
Ben je onder begeleiding van een psycholoog maar wil je ook
voedingsbegeleiding tijdens je behandeling, dat kan!
De behandeling zal bestaan uit twee onderdelen;
1. voedingsinterventie om de voedingstoestand en het gewicht te herstellen;
2. en het geven van psycho-educatie
Per cliënt zal gekeken worden naar een passende behandeling met doelen gericht
op je persoonlijke situatie, zoals:
– herstel van de voedingstoestand
– gewichts- en lichamelijk herstel
– het komen tot realistische gedachtes ten aanzien van voeding en gewicht
– het stoppen van compensatiegedrag (bewegingsdrang, braken, laxeren)
– het ontwikkelen van een regelmatig voedingspatroon
– het afbouwen van eetbuien
Nazorg
Deze behandeling word onderverdeeld in twee groepen;
1. Nazorg/terugvalpreventie voor cliënten die klaar zijn met een gespecialiseerde eetstoornisbehandeling
2.Gewichtsreductie behandeling voor cliënten die behandeld zijn voor. Binge Eating Disorder
1. Nazorg/terugvalpreventie voor cliënten die klaar zijn met een gespecialiseerde eetstoornisbehandeling
Indien een gewenst lichaamsgewicht en gewenste voedingspatronen zijn
behaald, wordt er aandacht besteed aan handhaving van het lichaamsgewicht en
het voorkomen van een terugval. Veel cliënten zijn angstig om tijdens het proces
van gewichtsherstel door te blijven groeien. Gevoelens als honger en verzadiging
moeten opnieuw herkent worden. Dit is een nieuw terrein, cliënten met een
eetstoornis zijn gewent om te eten vanuit strikte voedingsregels die zij zichzelf
jaren hebben opgelegd. Zij eten wat zij denken dat goed is, niet wat het lichaam
zelf aangeeft.
Het doel van deze behandeling is het normaliseren en leren luisteren van de
voedingsinname en de eetgewoontes, door te leren luisteren naar je eigen
lichaam. Tevens stellen wij een terugvalpreventieplan op om ernstige terugval te
voorkomen
De behandeling bestaat uit;
– Het in kaart brengen van het honger- en verzadigingsgevoel
– Het balanceren van de energie-inname en –verbruik zonder compensatie
– Het leren luisteren naar je eigen lichaam
– Het opstellen van een terugvalpreventieplan
2. Gewichtsreductie behandeling voor cliënten die behandeld zijn voor Binge
Eating Disorder (BED)
Mensen met een eetbuistoornis (BED) hebben vaak (morbide) obesitas. De
psychologische behandeling voor eetbuistoornis leidt niet altijd tot
gewichtsverlies. Binnen gespecialiseerde centra wordt veelal gewerkt aan een
regelmatig en normaal eetpatroon en een afname van disfunctionele gedachtes
over eetgedrag, lichaamsvormen en gewicht. Het verliezen van de eetbuien heeft
niet altijd invloed op gewichtsverlies. Daarom heeft add.FOOD een speciale
gewichtsreductie behandeling voor deze doelgroep.
Deze behandeling bestaat uit;
– een vermindering van de calorische inname;
– een beperking van de hoeveelheid vet in de voeding;
– en een toename van de lichamelijke activiteit
Benoemingen