Ik heb een klacht

Klachtenregeling add.FOOD

Wanneer u behandeld wordt bij add.FOOD en u ontevreden bent over bepaalde zaken of heeft u een klacht dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Waarover kunt u een klacht indienen?

Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd en/of is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

Procedure

De eerste en meest eenvoudige stap is dat u een gesprek aangaat met uw diëtist. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. U kunt samen overleggen hoe de klacht is ontstaan. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wanneer een gesprek met uw diëtist geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Daar wordt uw klacht bekeken door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U dient uw klacht via een online formulier in te dienen. Via deze link  vindt u een online formulier. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. Uiterlijk binnen zes weken zal de diëtist haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Kosten

Voor het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Klachtenloket Paramedici

Meer informatie kunt u vinden op www.klachtenloketparamedici.nl

Benoemingen