Werkwijze sportdiëtetiek

Bij sportdiëtetiek gaat de werkwijze hetzelfde als bij basisdiëtetiek. Echter, wordt er bij het maken van de persoonlijke voedingsadviezen rekening gehouden met de duur- en intensiteit van uw trainingen, uw trainingsprogramma, uw sportdoelen en natuurlijk uw hulpvraag.

Intake

Voorafgaand aan het eerste consult zal ik u vragen om een intakeformulier in te vullen voor wat basisgegevens. Dit zodat we tijdens de intake meer tijd hebben voor het bespreken van uw huidige levensstijl, uw persoonlijke doelen en het geven van de eerste voedingsadviezen. Een intake duurt ongeveer 45 – 60 minuten (directe tijd) en ongeveer 30 minuten uitwerktijd (indirecte tijd) waar ik een persoonlijke behandelplan opstel afgestemd op uw behoeften en doelen.

Een persoonlijk voedings- / dieetadvies bestaat uit:

  • intake gesprek
  • antopometrie (bepalen lichaamssamenstelling, wegen, meten)
  • bepalen voedingsintake en advies
  • persoonlijke voedingsdoelen; korte- en lange termijndoelen
  • begeleiding in de vorm van vervolgconsulten

Vervolgconsult(en)

Het tweede consult zal bestaan uit het bespreken van het behandelplan en de behandeldoelen. Tevens blikken we terug op de intake en uw ervaring daarvan. Vervolgens bespreken we het advies, hoe u dit kan toepassen in de praktijk, vergaar ik u kennis over voeding en bespreken we de punten waar u in de praktijk tegen aan loopt. Het is belangrijk om te weten dat dit uw proces is, dus u bepaalt zelf het onderwerp van het consult! Ik ben er om u te helpen en te begeleiden naar een gezonde levensstijl. Het eerste vervolgconsult zal ongeveer 30 minuten duren.

De volgende vervolgconsulten zullen 15 (kort) – 30 (lang) minuten duren en werken we samen naar de gestelde doelen toe.

Het aantal vervolgconsulten is afhankelijk van de hulpvraag, diagnose en voortgang.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die in rekening wordt gebracht bestaat uit twee componenten:

  1. directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
  2. indirecte tijd: de tijd die wordt besteed aan o.a. het maken van een persoonlijk behandelplan, het schrijven van rapportages en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.
Benoemingen